Do you have the legal age for drinking and smoking in country of residence?
Ai împlinit vârsta legală pentru consumul de alcool şi tutun în ţara de reşedinţă?
Yes/Da    No/Nu